Norisinājies seminārs par mentoringu jauniešiem ar GRT

Trešdien, 2021. gada 7. aprīlī, notika Zemgales plānošanas reģiona un Linšepingas Sociālā darba pētniecības un attīstības centra kopīgi rīkots seminārs. Tajā projekta RETHINK/ PĀRDOMĀT partneri dalījās ar tā īstenošanas divu gadu laikā gūto pieredzi, kad…

Turpinās darbs projektā par drošu vidi skolēniem

Lai palielinātu skolēnu un skolotāju informētību par veicamajiem pasākumiem situācijās, kad abpus robežai apdraudēta skolu audzēkņu drošība, Zemgales plānošanas reģions (ZPR) kā vadošais partneris turpina īstenot Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.…

Rundāles novadā izveidots jauns sabiedrībā balstīts sociālais pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti

Rundāles novadā ir izveidots jauns sabiedrībā balstīts sociālais pakalpojums – dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar invaliditāti. Par to, kā tika izveidots centrs un kā tiks uzsākta un nodrošināt tā darbība, jautāju Rundāles novada Sociālā dienesta…

Projekta ietvaros top jaunā tūrisma maršruta brošūras un animācijas filma par Zemgales dižgariem

Lai gan klātienes tikšanās un darbi šobrīd tiek pārcelti tiešsaistē, radošie darbi turpinās. Tuvojoties pavasarim un aktīvākās ceļošanas sezonas atsākšanai, jaunā tūrisma maršruta “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!” ietvaros top trīs jaunas informatīvas brošūras, kas piedāvās dažādus…

Zemgalē uzsākts projekts zaļā izzinošā tūrisma attīstībai

Zemgales plānošanas reģions kā vadošais partneris uzsācis jaunu projektu Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014. - 2020. gadam “Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā” (LLI-483, GEOTOUR). Pagājušajā nedēļā…

Bauskā apstiprināts projekts Nr. LLI-498 “Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris – Bauska”

Bauskas pils muzejs, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Raudondvaris muižu (Raudondvario dvaras), īsteno „Interreg” Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gada projektu Nr. LLI-498 “Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris – Bauska”, (turpmāk –HRRB).

Izstrādā rīcības plānus jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai

Projekta “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi (Nr.PGI05114, E-COOL) partneri no 10 Eiropas valstīm izstrādā rīcības plānus jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai ar mērķi projektā apgūtos labās prakses piemērus integrēt skolu mācību…