Dunavas pagastā iegādāts pārvietojamais plosts

Jēkabpils novada Dunavas pagastā ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014. – 2020. gadam projekta ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas Nacionālajā dabas parkā”…

Jauns vides objekts – atgādinājums par seno baltu kultūru

Salas novada Zvejnieklīcī ar Zemgales Plānošanas reģiona īstenotā projekta atbalstu pabeigta jaunas atpūtas vietas izbūve. Tā meklējama gleznainā Daugavas krastā ar lielisku skatu uz Sēlpils pilskalnu, kur līdz 13. gadsimtam atradās senās Sēlijas valdnieku pils,…

Jaunieši turpina saņemt mentoru atbalstu

Turpinās Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) attīstītās mentora programmas izmēģinājums (pilotēšana) jauniešiem ar garīga rakstura traucējumu vēsturi integrācijai sabiedrībā, nodarbinātībā un mācībās ZPR īstenotā projekta RETHINK/ PĀRDOMĀT ietvaros.

Zināmi konkursa “Radošā Zemgale” uzvarētāji

Noslēdzies jau otrais konkurss “Radošā Zemgale”, ko organizē Zemgales uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Zemgales pašvaldībām, izglītības iestādēm un reģiona uzņēmējiem - konkursa uzdevumu devējiem.

Biedrība “Sēlijas laivas” noslēdz Sēlijas ūdeņu sakopšanas talku maratonu

Biedrība “Sēlijas laivas” noslēdz Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīto projektu “Domā globāli, rīkojies lokāli!”. Četros Sēlijas novados aizvadītas 13 projekta aktivitātes, iesaistot ap 200 iedzīvotāju.

Noticis seminārs “Remigrācijas nozīme Zemgalē”

Norisinājies Zemgales Plānošanas reģiona īstenotais seminārs “Remigrācijas nozīme Zemgalē”, kura mērķis bija veicināt sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm, informējot diasporu un remigrantus par aktualitātēm. Semināru apmeklēt bija aicināti pašvaldību pārstāvji, remigranti un ģimenes, kuru…

Bezpilota autobuss Zemgalē pārvadājis vairāk nekā 5000 pasažieru

Zemgales Plānošanas reģions kopā ar partneriem no Zviedrijas, Norvēģijas, Somijas, Vācijas, Igaunijas un Polijas noslēdzis projektu “Sohjoa Baltic” jeb “Baltijas jūras reģiona sadarbība pārejai uz videi draudzīgu autonomo (bez vadītāju) pirmās/pēdējās jūdzes sabiedrisko transportu”, kura…