Projekta CASE forumā apspriež mācību platformas izveidi demences pacientu aprūpei

Zemgales Plānošanas reģionā norisinājies ERASMUS+ Stratēģiskās partnerības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Aprūpes prasmju uzlabotājs” (CASE) pirmais iesaistīto pušu forums, kur aprūpes nozares speciālisti diskutējuši par efektīvas mācību platformas izveidi aprūpētāju darbam ar vecuma demenci skartiem…

Zemgales Attīstības padomē jauna informācija un jaunas zināšanas

Zemgales Attīstības padomes ikmēneša sēde notika Jēkabpils novadā trīs izcilu Latvijas dižgaru Jāņa Akuratera, Aleksandra Grīna un Raiņa novadā. Pašvaldību vadītāji iepazinās ar novada, kurā mīt 4 478 iedzīvotāji, saimnieciskās dzīves, izglītības, kultūras un sociālā darba…

Ainavu plānošanā Zemgalē tikts vistālāk

Zemgales Attīstības padome (ZAP) nupat kā apstiprinājusi Zemgales Reģionālā ainavas un zaļās infrastruktūras plāna 2020.-2027. gadam gala redakciju. Plānu, kura projekts vairākkārt apspriests ar ieinteresēto valsts institūciju pārstāvju, pašvaldību un kaimiņu reģionu speciālistu piedalīšanos, izstrādājusi…

Zemgales piedāvājumā tūristiem - aizvien vairāk starptautisku maršrutu

Zemgales Plānošanas reģionā (ZPR) vairāku gadu intensīvs darbs pārrobežu sadarbības programmas atbalstīto projektu ieviešanā, arī tūrisma nozares attīstībā vainagojies ar virkni jaunu produktu piedāvājumu – starptautiskiem tūrisma maršrutiem, kas aptver gan teritorijas centrālo daļu, gan…

Zemgales politiķiem - par autoceļiem nākotnē un olu ražošanas milzeni Iecavā

Zemgales Attīstības padomes (ZAP) politiķu ikmēneša sanāksme notika Iecavas novadā, kas lepojas ar pērn iegūto titulu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”, ar izveidoto viedo transporta kustības regulējumu autoceļā “VIA Baltica”, ar ainavas izkopšanu muižas parkā un daudzām…

Aicina uz reģionālo ideju darbnīcu noslēdzošo pasākumu

Valsts Pētījuma programmas projekta “DemoMig” pētnieki sadarbībā ar plānošanas reģioniem Latvijā aicina uz reģionālo ideju darbnīcu noslēdzošo pasākumu “IZAICINĀJUMI UN RISINĀJUMI: ILGTSPĒJĪGAS SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAI LATVIJĀ”, kas 2020. gada 18. februārī plkst. 12:30 norisināsies LU Dabas mājā 106. auditorijā.…

Aizvadīts projekta “SocQuality” noslēguma pasākums

Bauskas novada Ceraukstes pagastā kompleksā “Rožmalas” norisinājās projekta “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā” (SocQuality) noslēguma konference “Sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu kvalitāte reģionos - iespējas un risinājumi”. Konferenci apmeklēja projekta “SocQuality” partneri…