Zemgalē notiks Gada uzņēmēju tradicionālā godināšana

Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) un tā struktūrvienība Uzņēmējdarbības centrs ceturto reizi organizē krietnāko uzņēmēju godināšanu, kas notiks piektdien, 29. novembrī pulksten 14 Rundāles pils Baltajā zālē. Atbilstīgi Nolikumam, ko apstiprinājusi Zemgales Attīstības padome (ZAP), visas…

Iecavas un Krustpils novads – konkursa finālisti

Šī gada 14. novembrī noslēdzās konkursa "Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019" otrā kārta. Konkursa vērtēšanas komisija ir nosaukusi desmit pašvaldības, kas pretendē uz konkursa uzvarētāja titulu:  Grobiņas, Stopiņu, Ādažu, Cēsu, Smiltenes, Ludzas, Līvānu, Iecavas, Krustpils novadi…

Zemgalieši apguvuši vērtīgas Latvijas un Krievijas vīzu sistēmas iemaņas

Zemgales Plānošanas reģionā, vadošā partnera Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.-2020. gadam atbalstītā projekta LV-RU-020 “Pleskavas un Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un veicināšana caur pārrobežu sadarbību” (SMEPRO) ieviešanā, 14. novembrī Jelgavā…

Sanāksmē iepazīst videi draudzīgus siltumapgādes risinājumus

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 1. novembrī norisinājās projekta „Finanšu instrumenti atjaunojamās enerģijas izmantošanas veicināšanai (FIRESPOL)” rīcības grupas trešā sanāksme, kurā piedalījās arī Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības nodaļas projektu speciālists un vadītājs Raitis…

Pētījumā sniedz rekomendācijas atbalsta pasākumu uzlabošanai jauniešiem ar garīgās veselības problēmām

Šovasar Zemgales Plānošanas reģiona un Linčepingas pašvaldības Pētījumu un Attīstības centra uzsāktajā Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projektā “PĀRDOMĀT” / “RETHINK” izstrādāts pētījums “Esošās situācijas izpēte un atbalsta sistēmas trūkumu identificēšana jauniešu ar…

Invazīvo svešzemju sugu ierobežošanā svarīga sabiedrības iesaiste

Invazīvo svešzemju sugu (ISS) problemātika Latvijā un Eiropā nav sveša, turklāt tā kļūst arvien aktuālāka, uzsver Valsts augu aizsardzības dienesta augu karantīnas departamenta vecākā inspektore Astra Garkāje. Lai arī Latvijā zināmākā ISS ir Sosnovska latvānis,…

Zemgalieši mācās sadarboties ar uzņēmējiem no Pleskavas apgabala Krievijā

 Zemgales Plānošanas reģions (ZPR), kas ir vadošais partneris Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.-2020. gadam atbalstītā projekta LV-RU-020 “Pleskavas un Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un veicināšana caur pārrobežu sadarbību” (SMEPRO) ieviešanā,…