Piektdiena, 15 Marts 2019 10:36

VARAM organizē reģionālos seminārus teritoriju attīstības veicināšanai

Lai atskatītos uz aizvadītajos gados veiktajiem ieguldījumiem teritorijās un pārrunātu turpmākos teritoriju attīstības pasākumus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) reģionos organizēs īpašus seminārus. Zemgales reģionālais pasākums norisināsies 11. aprīlī Jelgavā.

Pieci reģionālie semināri - Alūksnē (15.03.2019.), Liepājā (28.03.2019.), Jelgavā (11.04.2019.), Rēzeknē (26.04.2019.) un Siguldā (30.05.2019.) - tiek rīkoti, lai iepazītos ar reģionālās politikas līdzšinējiem rezultātiem, tostarp ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu, identificējot esošos reģionālās politikas izaicinājumus, ko var risināt ar ES fondu ieguldījumiem teritoriju attīstībai, kā arī diskutētu par reģionālās politikas uzstādījumiem.

Ministrs Juris Pūce uzsver, ka reģionālās attīstības atšķirību mazināšana ir ilgtermiņa izaicinājums: "Šobrīd ir uzsākti daudzi nozīmīgi procesi - publiski plašāk apspriestais ir administratīvi teritoriālā reforma, kas ir tikai viens no reģionālās politikas instrumentiem, par ko vēl notiks plašas diskusijas reģionos. Svarīga ir pašvaldību, reģionu un nozaru ministriju cieša sadarbība, lai radītu labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi reģionos." Tāpat viņš norādījis, ka pašvaldībām jāveic mērķtiecīgāki ieguldījumi uzņēmējdarbības vides sakārtošanā un pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai, bet jaunajam reģionālās politikas piedāvājumam ir jābūt ne tikai par investīcijām, bet arī par zināšanām un kapacitāti.

Dati liecina, ka reģionālajā attīstībā ir aktuāli vairāki izaicinājumi. Iedzīvotāju skaits samazinās visos reģionos, izņemot Pierīgas statistisko reģionu. Iedzīvotāju skaita samazinājums Latgales statistiskajā reģionā pēdējos desmit gados sasniedz 20%. Arvien aktuāla ir cilvēkresursu noturēšana un piesaiste reģionos. Uzņēmējdarbība koncentrējas Rīgas plānošanas reģionā – 2016.gadā Rīgas plānošanas reģionā tika radīti 69% valsts iekšzemes kopprodukta. Rīgas plānošanas reģions piesaistījis lielāko nefinanšu investīciju apjomu valstī – 2017.gadā tie bija 76% no visām valstī piesaistītajām nefinanšu investīcijām. Lai veicinātu reģionu attīstību un reģionālo atšķirību izlīdzināšanos, ir nepieciešams īstenot efektīvus reģionālās attīstības atbalsta pasākumus.

Semināros tiek aicināti piedalīties plānošanas reģionu, pašvaldību, nozaru ministriju, NVO, augstskolu un pētniecisko organizāciju pārstāvji. Pasākumos tiks sniegta informācija par reģionālās attīstības izaicinājumiem no publisko pakalpojumu sniegšanas un no uzņēmējdarbības attīstības perspektīvas reģionos, kas būtu jāņem vērā, plānojot un veicot ES fondu ieguldījumus. Tāpat apmeklētāji tiks informēti par Reģionālās politikas sasniegtajiem rezultātiem, tostarp ar ES fondu atbalstu. Tāpat notiks diskusija par turpmāk nepieciešamajiem ES fondu un cita veida pasākumiem reģionu attīstībai.

Dalībai semināros iespējams reģistrēties internetā, ievērojot noteiktos pieteikšanās termiņus:

Alūksnē (15.03.2019.) līdz 6.03.2019., Alūksnes kultūras namā – Brūža iela 7
Liepājā (28.03.2019.) līdz 15.03.2019., Koncertzālē “Lielais dzintars” – Radio iela 8
Jelgavā (11.04.2019.) līdz 29.03.2019., Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā – Svētes iela 33
Rēzeknē (26.04.2019.) līdz 12.04.2019., Latgales vēstniecībā “GORS” – Pils iela 4
Siguldā (30.05.2019.) līdz 17.05.2019 Kultūras centrā “Siguldas devons” – Pils iela 10

Pasākums tiek finansēts no projekta Nr. 10.1.2.0/18/TP/004 “Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai”.