Trešdiena, 20 Marts 2019 05:54

Piedāvā iepazīties ar bioekonomiku

Meklējot risinājumus lauku uzņēmējdarbības veicināšanai, ZPR sadarbībā ar partneriem 22. martā rīko projekta “INNOGROW” informatīvo dienu par bioekonomikas attīstības iespējām Zemgales reģionā.

“ZPR īstenotā “INNOGROW” projekta galvenais mērķis kopš tā sākšanas 2016. gadā ir bijis veicināt uzņēmumu modernizāciju un jaunievedumu attīstīšanu,” skaidro projekta vadītājs Artūrs Penčura. “Zemgales dabas resursi, esošā uzņēmējdarbības vide un izglītošanās iespējas paver plašas iespējas tieši bioekonomikas nozarēs, turklāt šo virzienu aktīvi atbalsta arī Latvijas Lauksaimniecības universitāte ar savām unikālajām studiju programmām,” tā ZPR projektu vadītājs.

Pasākums norisināsies 22. martā no plkst.9:30 līdz 15 Jelgavas novada pašvaldības zālē, Pasta ielā 37.

Semināra pirmā daļa būs veltīta zināšanu papildināšanai par bioekonomikas nozari. Informatīvo dienu atklās “INNOGROW” projekta vadītājs A.Penčura, kurš klātesošos iepazīstinās ar vairāku gadu garumā īstenotā projekta sasniegtajiem rezultātiem, tostarp piedāvātajiem risinājumiem reģionālo mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam. Tāpat pasākuma dalībniekiem būs iespējams noklausīties Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības centra vadītājas Dainas Vasiļevskas skaidrojumu par bioekonomikas pamatprincipiem un attīstību Latvijā. Alianses “Pārnozariskai ilgtspējīgai attīstībai” prezidents Āris Adlers klātesošos iepazīstinās ar bioekonomikas jomu nākotni kopējā lauksaimniecības politikā, bet Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra pārstāvji stāstīs par bioekonomikas iespējamajiem attīstības virzieniem un pasākumiem Zemgales reģionā.

Programmas otrajā daļā paredzēts darbs grupās, spriežot par iespējamajiem risinājumiem, jaunievedumiem un iespējām, kādas varētu veicināt sabalansētu reģionālo izaugsmi un sabiedrības vēlmi dzīvot ārpus lielajām pilsētām.

“INNOGROW” vadošais partneris ir Grieķijas Tesālijas reģiona administrācija, un aktivitātes īstenos arī partneri Bulgārijā, Čehijā, Itālijā, Latvijā, Lielbritānijā, Slovēnijā un Ungārijā. Projekts tiks īstenots divos posmos - pirmā kārta tiks ieviesta līdz 2019. gada pirmajai pusei, kad uzsvars tiks likts uz reģionālās politikas pamatnostādņu attīstību, jaunu produktu tehnoloģiju integrēšanu un inovatīvu produktu attīstību, savukārt otrajā kārtā - līdz 2021. gadam - veiktie uzlabojumi tiks pārbaudīti praksē.

Projektu INNOGROW 85% apmērā līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Europe programma. Kopējais projekta budžets - 1 574 322 EUR, ZPR budžets 129 960 EUR (t.sk. ERAF: 110 466 EUR). Plašāk par projektu - interregeurope.eu/innogrow/

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
www.interregeurope.eu / www.europa.eu