Ceturtdiena, 23 Maijs 2019 06:40

Remigrācijas koordinatori tikušies Skrīveros

Lai apspriestu aktualitātes un turpmākās aktivitātes remigrācijas jomā, 21. maijā plānošanas reģionu remigrācijas koordinatori Skrīveros tikušies ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjiem.

Uz VARAM un Plānošanas reģionu remigrācijas koordinatoru sanāksmi bija uzaicināts Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktors Aldis Rakstiņš, kurš dalījās pieredzē par izaicinājumiem darbā ar remigrantu un migrantu bērniem. A.Rakstiņš stāstīja par ģimenēm no Ķīnas, kas izvēlas dzīvi Skrīveru novadā un tādējādi bērni nonāk viņa vadītajā mācību iestādē. “Vecāki ierodas ar tulku un saka, ka vēlas savus bērnus skolot Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā. Sākums bija grūts, bet mums tas izdevās!” tā A.Rakstiņš. Skolas direktors arī norādīja – lai skolēni veiksmīgi integrētos skolas vidē un apgūtu mācību programmu, pedagogu komandai bija jāiziet papildus apmācības un daudz jāstrādā. Savukārt remigrantu ģimenēm klājas dažādi, viss ir atkarīgs no bērna sagatavotības un latviešu valodas zināšanām. Protams ir labi, ja vecāki saglabā dzimtenes valodu un tādējādi bērnam apgūt saturu ir daudz vieglāk, sarežģītāk ir ar tiem, kas valodu nezin.

Ļoti svarīga ir pedagogu sagatavotība un kompetence, jo bērni apmeklē arī dažādus pulciņus, mūzikas un mākslas skolu. A.Rakstiņš norādīja, ka ir nepieciešama institūcija, kas izvērtē remigrantu un migrantu bērnu zināšanas, lai noteiktu klasi, kurā bērnam jāmācās. Pašreiz tas ir direktora ziņā, kurš izveido komisiju un nonāk pie slēdziena.

Remigrācijas koordinatoriem šī bija ļoti vērtīga un atziņām bagāta tikšanās. Ik dienu no potenciālajiem remigrantiem tiek saņemti jautājumi par to, kā integrēt bērnu Latvijas izglītības iestādē.

Tikšanās turpmākajā gaitā tika diskutēts par papildus atbalsta instrumentiem pašvaldībām remigrācijas jomā, kas paredzēti šī gada vasarā. Remigrācijas koordinatori atskaitījās par paveikto darbu un plānoto tuvāko darbību.

Noslēgumā tikšanās dalībniekiem bija iespēja Skrīveru pārtikas kombinātā uzzināt par konfektes “Gotiņa” vēsturi un apgūt konfekšu ietīšanas iemaņas.

Plašāk par remigrācijas aktivitātēm reģionos, tostarp arī Zemgalē, iespējams lasīt ZPR mājas lapas sadaļā "Remigrācija".

Informāciju sagatavoja Astrīda Leščinska
Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore