Piektdiena, 19 Jūlijs 2019 08:01

Dobelē pabeigta Bērzes kreisā krasta labiekārtošana

Dobeles novada pašvaldība ar Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta atbalstu pabeigusi Bērzes kreisā krasta labiekārtošanu. Līdz tam mērķtiecīgā darbā noiets salīdzinoši pagarš ceļa posms, kura aizsākums meklējams 2012. gadā, kad pašvaldība piedalījās cita Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta "Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpnes Zemgalē un Ziemeļlietuvā" ieviešanā.

Tolaik dobelnieki Zemgales Plānošanas reģiona vadītajā projektā veica pilsētvidē - Bērzes upes kreisajā krastā degradētās teritorijas izpēti, rīkoja kaimiņvalstu ainavu arhitektu plenēru un ideju konkursu, kā arī organizēja labiekārtojuma projekta skiču izstādi un to sabiedrisko apspriešanu. Tas bija labs pamats nākamo projektu izstrādei un īstenošanai ar mērķi saglabāt un uzlabot ainavu un tās bioloģisko daudzveidību pilsētvidē, padarot to pievilcīgu un ērti pieejamu kā tūristu, tā vietējo iedzīvotāju atpūtai. Šonedēļ svinīgi atklātajā objektā acis priecē izbūvētie celiņi un laipas, skatu laukumi un strūklaka, augu un ūdensputnu klātbūtne, lieliska panorāma kā uz pilsētas centra apbūvi, tā uz vēsturiskajām pilsdrupām.

Foto ieskats labiekārtotās teritorijas atklāšanā - ZPR Facebook galerijā!

Juris Kālis
Zemgales Plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciālists