Piektdiena, 26 Jūlijs 2019 11:24

Projekts uzņēmēju labumam Zemgalē un Pleskavas apgabalā Krievijā

ZPR kā vadošais partneris sācis īstenot Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.-2020.gadam atbalstīto projektu LV-RU-020 “Pleskavas un Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un veicināšana caur pārrobežu sadarbību” (SMEPRO).

Minētās programmas atbalsta izmantošanā ZPR piedalās pirmo reizi, jo līdzšinējā pieredze, galvenokārt veidojusies sadarbībā ar dažādām partnerinstitūcijām Latvijas – Lietuvas pierobežā. Tagad, jaunajā projektā, partneru loks paplašināsies ar Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Uzņēmējdarbības atbalsta un garantiju fondu, bet kā asociatīvais partneris līdzdarbosies Vidzemes Plānošanas reģions, kas, kopā ar kaimiņvalsts – Krievijas pierobežas kolēģiem, jau ieviesis un turpina ieviest virkni citu projektu, pārsvarā tūrismā, kas ir nozīmīgs uzņēmējdarbības segments. Jaunā projekta mērķis ir kā Zemgalē, tā Pleskavas apgabalā meklēt un atrast tādus mazos un vidējos uzņēmumus, kas ieinteresēti savstarpēji sadarboties, apmainīties ar pieredzi, papildināt zināšanas un vairot eksportspēju, pārzinot un ievērojot abās kaimiņvalstīs pastāvošo likumdošanu un normatīvās prasības.

Lai izvirzīto mērķi sasniegtu, konsultācijās, pieredzes apmaiņas braucienos, kopīgās mācībās un praktiskos treniņos iecerēts stiprināt Uzņēmējdarbības centru un pašvaldību speciālistu veiktspēju. Eksportspējas palielināšanas jomā Zemgales reģionā un Pleskavas apgabalā plānots izglītot pavisam 50 līdz 80 mazo un vidējo uzņēmumu darbiniekus. Tāpat iecerēts veikt virkni mārketinga un eksportspējas palielināšanas aktivitāšu vismaz 20 reģionālajiem uzņēmējdarbības konsultantiem, kas darbojas pārtikas produktu ražošanas un pārstrādes, kokapstrādes un tūrisma jomā. Minētās aktivitātes ietver arī iespējas piedalīties vairākās tirdzniecības misijās un biznesa forumos. Savukārt, lai izveidotu vienotu pārrobežu sadarbības tīklu, abos kaimiņvalstu reģionos pavisam paredzēts apmācīt aptuveni 40 uzņēmējdarbības atbalsta speciālistu, kuri kā pakalpojumu sniedzēji darbojas biznesa inkubatoru, zināšanu un tehnoloģiju pārneses, kā arī lauku konsultāciju un izglītības centru struktūrā. Par visām projekta ieviešanas gaitā veiktajām aktivitātēm plašāka sabiedrība tiks informēta partneru un ieinteresēto pušu interneta vietnē, sociālajos tīklos un vietējos medijos.

Projekta ieviešana ilgs divus gadus un tā kopējais finansējums ir 249 996,04 eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums 90% apmērā ir 224 996,44 eiro.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīgs Zemgales Plānošanas reģions un tā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Juris Kālis
Zemgales Plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciālists