Ceturtdiena, 01 Augusts 2019 05:47

Konkurss “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”

Konkursa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” mērķis ir katrā plānošanas reģionā noteikt ne mazāk kā četras Latvijas Republikas pašvaldības, kuras īsteno un plāno īstenot daudzveidīgus atbalsta pasākumus remigrācijas sekmēšanai un sniegt finansiālu atbalstu pašvaldību pieteikumos norādītajām aktivitātēm, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu.

Konkursu organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu.

Dalības nosacījumi:

  • Pašvaldību dalība konkursā ir brīvprātīga;
  • Pašvaldības var veidot sadarbības projektus;
  • Konkursa dalībnieks īstenoto un plāno atbalsta pasākumus remigrācijas sekmēšanai.

Pirmajā kārtā tiek sniegts atbalsts nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām (Nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības: Rīgas pilsēta, Jūrmalas pilsēta, Ventspils pilsēta, Liepājas pilsēta, Valmieras pilsēta, Jelgavas pilsēta, Jēkabpils pilsēta, Daugavpils pilsēta un Rēzeknes pilsēta, Reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības: Tukuma novads, Ogres novads, Siguldas novads, Kuldīgas novads, Saldus novads, Talsu novads, Dobeles novads, Bauskas novads, Aizkraukles novads, Cēsu novads, Smiltenes novads, Valkas novads, Gulbenes novads, Alūksnes novads, Madonas novads, Limbažu novads, Līvānu novads, Preiļu novads, Krāslavas novads, Ludzas novads un Balvu novads.)
Otrajā kārtā, ja ir pieejams finansējums atbalsta nodrošināšanai pēc konkursa pirmās kārtas, tiek sniegts atbalsts pārējo konkursa dalībnieku pieteikumos norādītajām aktivitātēm atbilstoši Vērtēšanas komisijas piešķirtajam vērtējumam;
Pieteikšanās konkursam no 31.07.-27.08.2019 (ieskaitot).

Sešu nedēļu laikā Vērtēšanas komisija apkopo Konkursa dalībnieku pieteikumus un veic to vērtēšanu – 28.08.-10.09.2019 (ieskaitot).

Piešķirtais atbalsts jāizmanto remigrācijas atbalsta pasākumu ieviešanai un nodrošināšanai atbilstoši Konkursa dalībnieka pieteikumā norādītajai informācijai. Atbalsts jāizlieto līdz 2020. gada 31. maijam. Atbalsts pašvaldībām līdz 10 000 eiro.