Pirmdiena, 05 Augusts 2019 05:56

Sanāksmē apskatīti E-COOL labās prakses piemēri

Jelgavā tiekoties ar ZPR īstenotā projekta “E-COOL” partneriem no desmit Eiropas Savienības dalībvalstīm, pirmajā starptautiskajā darba grupā analizēti labās prakses piemēri, kā veiksmīgi sasniegt projektā izvirzītos mērķus.

 

Labās prakses piemēri izvēlēti, apkopojot projekta pirmajā seminārā prezentētos piemērus, kurus pēcāk izvērtēja, atbilstoši izstrādātajai metodoloģijai. To kritēriji - atbilstība projekta mērķim, pārnesamība vai pielāgojamība citiem iesaistītajiem reģioniem, kā arī risinājuma novatorisms, jaunu pieeju vai metodoloģiju ieviešana.

Piemēram, Seviļas Tirdzniecības kamera no Spānijas prezentēja īstenoto mācību kursu “Nodrošinātai Andalūzijas nākotnei” uzņēmējdarbības spēju un kompetenču attīstībai, kas nu tiek piedāvāts visās Andalūzijas reģiona mācību iestādēs no bērnudārziem līdz pat universitātēm. Apvienotās Karalistes Devonas apgabala dome iepazīstināja ar “Getsbija fonda kritērijiem un karjeras centra modeli”, kurā attīstīti karjeras konsultanta pakalpojumi katram reģiona skolēnam. Savukārrt Čehijas Dienvidmorāvijas reģiona pašvaldība partneriem prezentēja projektu “Playpark Brno” - tā pamatā ir speciāli izstrādāta metodoloģija un mācību kurss, kā savu ieceri vai projektu pārvērst reālā uzņēmējdarbībā.

Tāpat projekta partneri iepazinās ar Zemgales reģiona labās prakses piemēriem izglītībā un uzņēmējdarbībā. Viesi apmeklēja Zemgales reģiona kompetenču attīstības centru un iepazinās ar tā darbību un piedāvātajām iespējām, paviesojās Metālapstrādes mācību parkā, kā arī izzināja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Jelgavas Biznesa inkubatoru, kur ieguva informāciju par piedāvātajiem atbalsta pasākumiem un ikdienas darbu.

Projekts “E-COOL” jeb “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi” (Nr. PGI05114) tiek īstenots Interreg Europe programmā 2014.-2020. gadam. Tā vadošais partneris ir Seviļas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, bet kopā projektā darbam apvienojušās institūcijas no deviņām valstīm - Čehijas, Grieķijas, Horvātijas, Itālijas, Latvijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Polijas un Rumānijas. Projekta kopējais budžets ir 2 044 484 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 1 737 811,40 EUR. ZPR budžets projekta trīs gadu ieviešanas periodam - 169 840 EUR (programmas finansējums 85% - 144 364 EUR).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.interregeurope.eu / www.europa.eu