Otrdiena, 08 Oktobris 2019 05:35

Zemgaļu un sēļu jaunatklāsme tūrisma maršrutā “Baltu ceļš”

Tērvetes un Mežotnes arheoloģiskais komplekss, Dobes, Spārnu, Dobeles, Dignājas, Sēlpils un Stupeļu pilskalns, Svētes un Zebrus ezers, Bārbeles sēravots un Saltupju svētavots, Meļķitāru Muldakmens, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Jēkabpils un Viesītes muzejs, Jāņa Jaunsudrabiņa “Riekstiņi”, lauku sēta “Caunītes”, amatniecības centrs “Rūme”, Dobeles Amatu māja, biedrības “Baltaine” radošā māja Koknesē, - tā ir tikai daļa no redzamākajiem tūrisma objektiem Zemgalē un Sēlijā, kas iekļauti jaunajā starptautiskajā kultūras tūrisma maršrutā “Baltu ceļš”.

Lat.Lit. jaunais logo latv

Maršruts izveidots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta LLI-187 “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš”” (Balts Road) atbalstu, kura ieviešanā kopā ar partneriem no Kurzemes un Ziemeļlietuvas piedalījās arī Zemgales Plānošanas reģions un Jelgavas pilsētas pašvaldība. No tālas senatnes šodienā enkurotā maršruta kopgarums Latvijas un Lietuvas teritorijā ir 2 145 kilometri ietverot vairāk nekā 110 tūrisma objektus, no kuriem aptuveni 30 meklējami Zemgalē un Sēlijā. Tās ir vietas, kas maršruta trīs lokos – Kuršu, Zemgaļu un Sēļu – glabā arheologu un vēsturnieku uzietās liecības par visu trīs baltu maztautu kultūru un tradīcijām, to apdzīvoto zemju dabu un ainaviskajām vērtībām.

Projekta ieviešanas sākumposmā biedrība “Latviešu karavīrs” vēsturnieka Normunda Jēruma vadībā veikusi apjomīgu, vairāk nekā 200 lappušu biezu pētījumu par identificētajām kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma tūrisma piesaistes vietām Zemgalē un Sēlijā, ietverot aprakstus par vietām, kur ceļotājiem gūt priekšstatu un zināšanas par zemgaļu un sēļu senvēstures atspulgiem mūsdienu kultūrā, par tirdzniecības ceļiem, bagātajām rotām un apģērbu, par apbedīšanas tradīcijām, pilskalniem, pilīm un svētvietām. Līdztekus tam, projekta ieviešanas turpinājumā veikta lielākās daļas objektu apsekošana, noorganizētas vairākdienu mācības par jaunu produktu izveides un mārketinga jautājumiem tūrisma nozarē strādājošajiem uzņēmējiem, pakalpojumu sniedzējiem, pašvaldību attīstības plānotājiem, gidiem, informācijas centru un punktu darbiniekiem, izgatavota video filma par zemgaļu un sēļu maztautām, Jelgavā notikušas Baltu vienības dienas svinības, pilsētas Vēstures un mākslas muzejā sagatavotas divas jaunas virtuālas ekspozīcijas par baltu kultūrvēsturisko mantojumu.

Plānojot savus ceļojumus jaunajā tūrisma sezonā, Rīgas un Viļņas starptautiskās izstādes – gadatirgus apmeklētāji kā pirmie varēja iepazīties ar projekta partneru sagatavoto krāšņo tūrisma ceļvedi un karti, kas latviešu, lietuviešu un angļu valodā klajā laists ar maršrutam atbilstīgu nosaukumu – “Baltu ceļš”. Tagad elektroniskā formātā tie aplūkojami arī Zemgales plānošanas reģiona interneta vietnes www.zemgale.lv sadaļā Lejuplādes, kā arī pieejami daudzos tūrisma informācijas centros un punktos kā Latvijā, tā Lietuvā. Aizvadītajā vasarā maršruta Zemgales un Sēlijas daļā notikušas Latvijas un Lietuvas žurnālistu, kā arī tūrisma operatoru vizītes, kam sekojušas daudzas saistošas publikācijas ar mudinājumu ceļojot iepazīt baltu maztautu seno kultūru.

Nesen Jelgavā notikušajā konferencē – projekta ieviešanas kopsavilkuma reizē, kad izskanēja virkne pārskata ziņojumu un interesanta kultūras programma ar dziesminieka Kārļa Kazāka un folkloras kopas “Dimzēns” piedalīšanos un notika vairākas radošās darbnīcas, virkne dalībnieku uzteica jaunā tūrisma produkta augsto kvalitāti un unikalitāti un tā nozīmi baltu maztautu kultūrvēsturiskā mantojuma atklāsmē.

Projekta kopējais finansējums ir 763 402,34 eiro, tostarp ERAF finansējums – 648 891,96 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Informāciju sagatavoja:
Juris Kālis
ZPR Sabiedrisko attiecību speciālists