Trešdiena, 18 Decembris 2019 14:32

Videonovērošana Zemgalē reāli palīdz atklāt likumpārkāpumus

Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības padomes (ZAP) šinī gadā beidzamā sēde notika Salas novadā, kas ar vairāk nekā 3400 iedzīvotājiem ir viena no mazākajām pašvaldībām reģionā. Toties gandrīz puse no deklarētajiem iedzīvotājiem ir darbspējas vecumā, kuri dzīvo Salas un Sēlpils pagastā, uzlūkojot sevi par piederīgiem Sēlijas kultūrvēsturiskajam novadam.

Raksturojot novadu, pašvaldība akcentē sniegto atbalstu skolu jaunatnei, kas izpaužas gan ar piešķirto stipendiju sekmīgākajiem vidusskolas audzēkņiem, kur pavisam mācās vairāk nekā 250 skolēnu, gan ar sarūpēto iespēju izglītoties mūzikas un mākslas jomā, kā arī ar iespēju visiem bērniem - tālbraucējiem no mājām līdz skolai un otrādi kompensēt ceļa izdevumus neatkarīgi no izmantotā transporta pakalpojumu veida. Tāpat pašvaldība lepojas ar to, ka fonda “Draudzīgais aicinājums” aizvadāmā gada reitingā latviešu valodas apguves jomā Salas vidusskola lauku vidusskolu grupā ierindota pirmajā vietā, bet sporta skolotājs Pēteris Krastiņš pērn atzīts par uzvarētāju valsts mēroga konkursā “Gada sporta skolotājs”.

Notikušās ZAP sēdes turpinājums ritēja, apspriežot Valsts policijas darba aktualitātes reģionā. Zemgales Reģionālās pārvaldes priekšnieks Andris Zellis savā pārskatā uzsvēra, ka, neraugoties uz 116 darbinieku deficītu, sevišķi Bauskas un Jelgavas iecirknī, Pārvalde spēj nodrošināt gan pienācīgu reaģēšanu uz pārkāpumiem, gan to izmeklēšanu, turklāt noziedzības līmenis reģionā nedaudz, bet tomēr samazinājies. Iepriecina fakts, ka šogad, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Zemgalē samazinājies ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo cilvēku skaits – no 36 līdz 24. Tas galvenokārt tāpēc, ka uzlabojusies redzamība gan ielās, gan uz ceļiem, ievērojami palielinājies videonovērošanas kameru daudzums, kas tagad jau sasniedzis skaitli 1229. Tiesa, ne visas videokameras pieder pie jaunākās paaudzes ražojumiem.

Savukārt, raksturojot kriminogēno situāciju reģionā, Pārvaldes priekšnieka vietnieks Juris Staļģevics, atzina, ka noziegumu sastāvā, Zemgales pierobežā, aizvien dominē zādzības un krāpniecības gadījumi, tostarp interneta vidē. Turklāt zādzības, kas notikt kā naktī, tā dienā, visbiezāk tiek atklātas ar videonovērošanas sistēmu palīdzību. Kā piemēru, runātājs minēja Ozolnieku novadu, kur agrāk vieglo automašīnu zādzības bija ierasta parādība, bet, kopš pašvaldība uz saviem iebraucamajiem un izbraucamajiem ceļiem, kā arī dzīvojamo namu pagalmos izvietojusi ievērojamu skaitu videonovērošanas kameru, šādas zādzības ir izskaustas. Arī lauku apvidos aizvien retāk zog dārgus traktorus un lauksaimniecības tehniku, taču tagad garnadži, ne reti arī noziedznieku grupējumi, kas ieceļo ne tikai no kaimiņvalsts teritorijas, bet arī no pašu un blakus reģioniem, pārsvarā tīko pēc antenām un lepnām elektroniskajām ierīcēm. Svarīgi, ka informācijas apmaiņas jomā valsts policisti aizvien vairāk nostiprina sadarbību, gan ar pašvaldību policiju, kur tāda ir, gan ar vietējiem iedzīvotājiem, sevišķi no turīgāko zemnieku vidus.

Sarunu ar Valsts policijas pārstāvjiem lieliski papildināja ZPR projektu vadītāja Artūra Penčuras prezentācija par Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas pierobežā” ieviešanā sasniegto. Minētajā projektā kā partneri Zemgali pārstāv Aknīstes, Vecumnieku un Tērvetes novads.

 

Informāciju sagatavoja:
Juris Kālis
Zemgales Plānošanas reģiona
Sabiedrisko attiecību speciālists