Piektdiena, 10 Janvāris 2020 09:44

Bauskas novadā norisināsies projekta “SocQuality” noslēguma konference

Bauskas novada Ceraukstes pagasta atpūtas kompleksā “Rožamalas” 15. janvārī norisināsies projekta “SocQuality” noslēguma konference “Sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu kvalitāte reģionos - iespējas un izaicinājumi”.

Konferenci atklās Aivars Okmanis, Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs, un Vaida Aleknavičienė, Jonišķu rajona pašvaldības mēra vietniece. Konferences pirmajā daļā Ieva Zeiferte, projekta “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā (SocQuality)” vadītāja iepazīstinās ar tā rezultātiem, secinājumiem un ierosinājumiem nākamajam plānošanas periodam. LR Labklājības ministrijas pārstāves Sigita Rozentāle un Agnese Jurjāne stāstīs par sociālo pakalpojumu attīstības politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. periodam un to kvalitāti regulējošajiem normatīvajiem aktiem, pakalpojumu reģistrācijas prasībām un plānotajiem uzlabojumiem. Dace Strautkalne, sociālo pakalpojumu koordinatore Zemgales Plānošanas reģionā, vēstīs par reģiona sociālo pakalpojumu attīstību un deinstitucionalizācijas procesa progresu, bet Aija Rieba, Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodikas konsultante, ziņos par “Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodikas” ieviešanu projekta partneru institūcijās. Pirmās daļas noslēgumā ZPR izpilddirektors Valdis Veips un Aija Rieba projektu partneru institūcijām pasniegs apliecinājumus par pašnovērtējuma veikšanu un metodikas ieviešanu.

Otrā konferences daļa norisināsies divās grupās - pirmajā uzmanība tiks vērsta uz projekta partneru sociālo pakalpojumu attīstības piemēriem, otrajā uz jauniešu centru iekļaujošo pasākumu attīstības piemēriem. Šajā daļā varēs uzzināt veiksmīgus piemērus no Dobeles, Auces, Jaunjelgavas un Viesītes novadiem, Zemgales reģiona, kā arī Kretingas, Jonišķu un Rokišķu pilsētām.

Savukārt trešajā konferences daļā tās apmeklētāji dosies uz Bārbeles zēnu skolu, lai iepazītos ar alternatīvās pedagoģijas metodēm, un Bruknas muižu, kur apgūs alternatīvās sociālās rehabilitācijas metodes Bruknas kopienā.

Konferences programmu lejuplādē ŠEIT.

Projektu Zemgales Plānošanas reģions kā vadošais partneris izstrādājis kopā ar partneriem no septiņām pašvaldībām Latvijā un Lietuvā – Auces, Dobeles, Jaunjelgavas un Viesītes novada pašvaldībām, kā arī Jonišķu A.Raudonikia Mākslas skolas Atvērto jauniešu centru, Rokišķu Jauniešu centru un Kretingas Dienas aktivitāšu centru. Projekts “SocQuality” īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020, tas tiks īstenots no 2018.gada marta līdz 2020.gada februārim, un projekta kopējais budžets ir 791 256,20 EUR, no kuriem 672 576,74 EUR ir ERAF līdzfinansējums.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
www.latlit.eu / www.europa.eu

Informāciju sagatavoja:
Ilze Lujāne
Zemgales Plānošanas reģiona
Sabiedrisko attiecību speciāliste