Trešdiena, 25 Marts 2020 08:21

Projekta E—COOL aktivitātes apspriež attālināti

Šobrīd daudzu projektu darba organizācija ir mainīta, tostarp INTERREG Europe programmas projektā  “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi” (E-COOL) aktivitātes noris elektroniskās saziņas vidē.

Interreg Europe

Platformas Skype konferencē, kas norisinājās 17. martā, apspriests iepriekš plānotais Kapacitātes stiprināšanas seminārs Zagrebā, Horvātijā un iespējas tā pārcelšanai, tāpat apskatīti E-COOL projektā iesaistīto partneru pašreizējās rīcības plāni saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību.

Diskusijās ar projekta vadošo partneri tika spriests par vairāku plānoto pasākumu organizēšanu tiešsaistē. Piemēram, Itālijas partneri Eiropas valstu institūciju, kas nodarbojas ar jauniešu uzņēmējdarbības atbalstu, pieredzes apmaiņas tikšanās piedāvā pielāgot, izmantojot digitālo metodi – ieinteresētajām personām atverot mācību aktivitāti, ko var veikt, strādājot pie datora. Arī Devonas apgabala dalībnieki no Lielbritānijas izteica bažas par iespējamību rīkot klātienes semināru jūnijā, tā vietā piedāvājot iespēju prezentēt savas valsts labos piemērus tiešsaistes semināros tīmekļa vietnēs.

Nākamais projekta mācību cikls plānots par tēmu – iekļaujošas uzņēmējdarbības izglītība jauniešiem ar nelabvēlīgu sociāli ekonomisko pieredzi, jauniešiem no attālām vai mazāk ekonomiski attīstītām teritorijām, imigrantiem, kā arī skolēniem ar ļoti augstu intelekta līmeni. Mācību ciklā paredzēts vērsties pie mērķauditorijas tiešsaistē, izmantojot, piemēram, Google anketas u.c. metodes. Arī te tiks skatīti un analizēti projekta partneru labās prakses piemēri.

Skype konferencē nozīmīgs jautājums bija par visa projekta pagarināšanas iespējas izskatīšanu. Projekta vadošais partneris ziņoja, ka šobrīd no INTERREG Europe programmas nav konkrētu norāžu par rīcībām, turklāt E-COOL projektam nav indikāciju par nespēju ievērot termiņus.

Nobeigumā visi partneri tika aicināti dalībai INTERREG Europe vebinārā, kas notiks 25. martā, lai vairāk uzzinātu par digitālajām iespējām, turpinot projekta aktivitātes un pasākumus.

E COOL

Projekts “E-COOL” jeb “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi” (Nr. PGI05114) tiek īstenots Interreg Europe programmā 2014.-2020. gadam. Tā vadošais partneris ir Seviļas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, bet kopā projektā darbam apvienojušās institūcijas no deviņām valstīm - Čehijas, Grieķijas, Horvātijas, Itālijas, Latvijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Polijas un Rumānijas. Projekta kopējais budžets ir 2 044 484 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 1 737 811,40 EUR. ZPR budžets projekta trīs gadu ieviešanas periodam - 169 840 EUR (ERAF finansējums 85% - 144 364 EUR).
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
www.interregeurope.eu / www.europa.eu

Informāciju sagatavoja:
E-COOL projekta vadītājs
Edgars Paulovičs