Piektdiena, 20 Janvāris 2023 13:14

Pieejami pētījuma rezultāti par dzīves un darba iespējām reģionos kā veicinošiem faktoriem ārējai un iekšējai remigrācijai

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Latvijas Universitāti veica pētījumu “Dzīves un darba iespējas reģionos kā veicinošie faktori ārējai un iekšējai remigrācijai”. Pētījuma mērķis bija apzināt dzīves un darba iespējas Latvijas reģionos, kā arī pašvaldību atbalsta instrumentus remigrācijas veicināšanai, lai izzinātu jaunu darba vietu izveides un piesaistes iespējas reģionos un sagatavotu priekšlikumus kāds atbalsts vai resursi būtu nepieciešami remigrācijas mērķu sasniegšanai.

Ar pētījumu un tā rezultātiem var iepazīties šeit: https://lpr.gov.lv/lv/2023/ir-pieejami-petijuma-rezultati-par-dzives-un-darba-iespejam-regionos-ka-veicinosiem-faktoriem-arejai-un-ieksejai-remigracijai/

1 lapa 1024x823