Informācija par taksometru licencēšanu

Atbilstoši “Autopārvadājumu likuma” 35. pantam, Ministru kabineta 2018. gada 6. marta Noteikumiem Nr. 148 “Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru” un noteikumiem “Par Zemgales Plānošanas reģiona vieglo taksometru pasažieru pārvadājumu licenču un licenču kartīšu izsniegšanu”, ar 2018. gada 1. maiju Speciālās atļaujas (Licences) – turpmāk tekstā Licences, un licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru izsniedz Zemgales Plānošanas reģions.

Iesniegt pieteikumu licences un licenču kartiņu saņemšanai var:

  • sūtot pa pastu Zemgales Plānošanas reģionam, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV3001 vai
  • sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., vai
  • vienojoties par citu iesnieguma iesniegšanas veidu, zvanot Sabiedriskā transporta un autoceļu attīstības nodaļas speciālistiem pa tālruni 63084948.

 

LICENCES UN LICENCES KARTĪŠU PIETEIKŠANA

1. SPECIĀLĀS ATĻAUJAS (LICENCES) saņemšana – pārvadātājs iesniedz pieteikumu licences saņemšanai pirms tam veicot valsts nodevas maksājumu par licenci.

Iesnieguma veidlapa licences saņemšanai Zemgales reģionā

Papildus iesniegumam, lai saņemtu licenci pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem, Zemgales Plānošanas reģionā jāiesniedz:

  • Paziņojums par pārvadājumu tarifiem (norādīt iesniegumā vai pievienot pielikumā);
  • Maksājuma uzdevums, kas apliecina valsts nodevas - 50 EUR samaksu, kuru ieskaita Valsts kasē licences saņemšanai;
  • Pilnvara, kas apliecina tiesības pārstāvēt komersantu, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotā persona (ja nepieciešams).

Maksājumu veikt:

Saņēmējs - Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22
Konta Nr. LV51TREL1060170921900
Maksājuma mērķis: Uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas Nr., Licences saņemšanai Zemgales Plānošanas reģionā

Valsts nodevu maksā pirms iesnieguma iesniegšanas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai, izmantojot šādu maksājumu pakalpojuma veidus*:

  • ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus “Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma” izpratnē, no tā uzņēmuma konta, kas saņem speciālo atļauju (licenci);
  • ar tā uzņēmuma kontam piesaistītu maksājumu karti, kurš saņem speciālo atļauju (licenci), maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā;
  • izmantojot tiešsaistes maksājumu pakalpojumu no tā uzņēmuma konta, kurš saņem speciālo atļauju (licenci).

*Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 6. marta noteikumiem Nr. 146 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu”.

 

2. LICENCES KARTĪTES piešķiršana – pārvadātājs iesniedz šo pieteikumu ar transportlīdzekļu sarakstu vienlaikus ar pieteikumu licences saņemšanai. Nepieciešams, lai pie attiecīgās licences tiktu piesaistīti konkrētie transportlīdzekļi, neatkarīgi no tā vai tie ir aprīkoti atbilstoši prasībām. Ja licence ir piešķirta, šo veidlapu izmanto jaunu vai citu transportlīdzekļu piesaistīšanai.

Iesnieguma veidlapa licences kartītes piešķiršanai Zemgales reģionā

 

3. LICENCES KARTĪTES izsniegšana – pārvadātājs iesniedz šo pieteikumu, kad tiek izpildītas iepriekš minētās prasības licences saņemšanai, ir veikti Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa un licences kartīšu izsniegšanas maksājumi par katru norādīto transportlīdzekli, kā arī, visi pieteikumā norādītie transportlīdzekļi ir aprīkoti atbilstoši prasībām (ja visi vai daļa no transportlīdzekļiem ir jau aprīkoti, šo pieteikumu var iesniegt vienlaicīgi ar iepriekš minētajiem pieteikumiem, tikai aprīkotajiem transportlīdzekļiem).

Iesnieguma veidlapa licences kartītes izsniegšanai Zemgales reģionā

Iesniegumiem par Licences kartītes izsniegšanu jāpievieno maksājuma uzdevumi:

Par Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājumu – 130 EUR
Maksājums veicams Valsts ieņēmumu dienestam Valsts kases kontā “Obligātā iemaksa par vieglo taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi”:
Saņēmējs: Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr. 90000069281
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL813005611100B
Maksājuma mērķis: Uzņēmuma nosaukums, reģ. Nr., transportlīdzekļa reģ. Nr., periods (par kuru veikts maksājums).

Par Zemgales Plānošanas reģiona apstiprināto taksometru licences kartītes maksu 3 EUR apmēra par katru transportlīdzekli mēnesī (ja tiek veikts maksājums par garāku termiņu (piemēram, uz diviem mēnešiem – 6 EUR/transportlīdzeklim), tad norādīt maksājuma uzdevumā konkrēto periodu uz attiecināmajiem transportlīdzekļiem)
Maksājums veicams:
Saņēmējs: Zemgales Plānošanas reģions
Reģistrācijas Nr. 90002182529
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22
Konta Nr. LV58TREL921063206800B
Maksājuma mērķis: EKK21379, Uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas Nr., Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr., periods (par kuru veikts maksājums).

Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta 2018. gada 6. marta Noteikumu Nr. 148 18.1. apakšpunkts nosaka, lai saņemtu licences kartīti, transportlīdzeklim jābūt reģistrētam pārvadātāja turējumā vai īpašumā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

 

INFORMĀCIJAI

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 6. marta Noteikumiem Nr. 149 "Vadītāju reģistrācijas noteikumi pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili" taksometru vadītājiem, kuri veic pasažieru pārvadājumus, saņemot atlīdzību par veikto pakalpojumu, turpmāk būs jāreģistrējas Taksometru vadītāju reģistrā un jāsaņem apliecība. Lai reģistrētos Taksometru vadītāju reģistrā, vadītājam jāiesniedz iesniegums valsts SIA “Autotransporta direkcija”, kas veic vadītāju reģistrāciju, izslēgšanu un iekļautās informācijas aktualizēšanu Taksometru vadītāju reģistrā. Iesniegumu var iesniegt elektroniski, aizpildot tiešsaistes formu informācijas sistēmas tīmekļvietnē www.atd.lv (e-pakalpojums) un norādot saziņai pasta un elektroniskā pasta adresi. Šī pakalpojuma maksa ir 50 EUR un autovadītāja reģistrācija tiek apstiprināta uz 3 (trim) gadiem.

Vienlaicīgi informējam, ka no 2018.gada 1.jūnija taksometra vadītājs, kurš nebūs reģistrējies Taksometru vadītāju reģistrā un saņēmis apliecību, vairs nevarēs veikt pārvadājumus.