Zemgales Kultūras programma

2022. gads

 

Konkursam 2022. gadā pavisam iesniegti 73 projektu pieteikumi, kuros kopējā pieprasītā finansējuma summa – 387114,03 eiro. Ekspertu komisijā strādāja divi Valsts kultūrkapitāla fonda eksperti, viens akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” eksperts un trīs Zemgales plānošanas reģiona izvēlēti eksperti. Arī šogad konkursam iesniegti vērtīgi projekti, un konkurence bija sīva, tomēr, ņemot vērā konkursa nolikumā apstiprinātos kvalitatīvos kritērijus, ekspertu komisija nolēma atbalstīt 40 projektus, sadalot konkursa pieejamo finansējumu 109660,00 eiro apmērā.

 AR ATBALSTĪTO PROJEKTU SARAKSTU IESPĒJAMS IEPAZĪTIES ŠEIT

 

LVM KKF

Pieteikumi Zemgales kultūras programmā 2022 tiek pieņemti līdz 2022. gada 31.martam.

Kultūras programmas mērķis ir veicināt daudzveidīgas un kvalitatīvas  kultūras pieejamību sabiedrībai Zemgales reģionā,  atbalstot kultūrvides, reģionam raksturīgo tradīciju,  kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu un  attīstību.

Šī mērķa sasniegšanai finansiāli tiks atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kuru īstenošanā noteiktas sekojošas prioritātes:

 • Zemgales reģiona kultūrtelpas vienmērīga un līdzsvarota attīstība, veicinot kultūras pieejamību, sabiedrības līdzdalību kultūras procesos;
 • Tradicionālās kultūras un kultūras mantojuma savdabības saglabāšana, pārmantošana un popularizēšana, tradicionālo zināšanu un amata prasmju dokumentēšana, izpēte, praktizēšana, popularizēšana un pārnese,
 • Zemgales reģionā ietilpstošo kultūrvēsturisko zemju identitātes, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu unikalitātes, savdabības saglabāšana un attīstība;
 • Kultūras un radošo industriju attīstība reģionā, apvienojot tradicionālās prasmes, to laikmetīgās izpausmes un tehnoloģiju iespējas;
 • Profesionālās mākslas pieejamība reģionā, īpaši no centriem attālajās teritorijās.

Kultūras programmas projektu konkursā atbalsts būs pieejams projektiem, kuri būs izstrādāti atbilstoši ZKP2022 Nolikumam un kurus  plānots īstenot no  2022. gada 2. maija līdz 2022. gada 15. decembrim, bez pagarināšanas iespējām. Kultūras projektu īstenošana paredzēta Zemgales plānošanas reģiona administratīvajā teritorijā. Projektiem pieejamais finansējums 109660,00 EUR.

Projekta pieteikumu iesniegšana

Kultūras programmas projekta pieteikumu,  saskaņā ar ZPR noteiktiem konkursa noteikumiem un termiņiem var iesniegt:

 • elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu. Pieteikums jānosūta uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ar norādi ‘’Projekta pieteikums Zemgales kultūras programma 2022’’.  Pievienotā dokumenta nosaukumam jāsatur iesniedzēja un projekta nosaukums.
 • pa pastu (ar nosacījumu, ka pasta zīmogs ir ne vēlāk kā 2.1 punktā minētais datums) uz ZPR biroja adresi: Zemgales Plānošanas reģions, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001.
 • personīgi ZPR birojā Jelgavā, Katoļu ielā 2b, projekta pieteikumu atstājot ZPR pasta kastītē, 1.stāvā.

 Papildus, projekta pieteikums, kas identisks pa pastu nosūtītajam vai birojā iesniegtajam oriģinālam, 2.1 punktā noteiktajā termiņā  jānosūta  elektroniski PDF formātā vienā failā uz e-pastu adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., norādot projekta pieteikuma iesniedzēju un nosaukumu.

Projektu iesniedzējiem 16. martā norisināsies informatīvs seminārs, kura laikā varēs noskaidrot atbildes uz interesējošiem jautājumiem, ja tādi projekta izstrādes laikā būs radušies. Semināram reģistrēties iespējams šeit: https://ej.uz/ZKP2022.

Līdztekus tam interesentiem iespējams saņemt individuālas konsultācijas pie programmas ieviešanas koordinatores Sanitas Larionovas, rakstot uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot pa tālruni 27714585.

116251 200  Lejupielādējami materiāli:

 

"Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2022" N O L I K U M S

Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2022  PIETEIKUMA VEIDLAPA

Prezentācija - Projektu pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība

 

 

 

2021. gads

Konkursam 2021. gadā pavisam iesniegti 132 projektu pieteikumi, kuros kopējā pieprasītā finansējuma summa – 593 221,39 eiro. Ekspertu komisijā strādāja divi Valsts kultūrkapitāla fonda eksperti, viens akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” eksperts un trīs Zemgales plānošanas reģiona izvēlēti eksperti. Arī šogad konkursam iesniegti vērtīgi projekti, un konkurence bijusi īpaši sīva, tomēr, ņemot vērā konkursa nolikumā apstiprinātos kvalitatīvos kritērijus, ekspertu komisija nolēma atbalstīt 50 projektus, sadalot konkursa pieejamo finansējumu 118 415,00 eiro apmērā.

AR ATBALSTĪTO PROJEKTU SARAKSTU IESPĒJAMS IEPAZĪTIES ŠEIT.

Zemgales Plānošanas reģions no 2021. gada 3. marta līdz 31. martam izsludina kultūras projektu konkursu “Latvijas Valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Zemgales Kultūras programma 2021”.

logo lvm   logo vkkf

Programmas mērķis ir veicināt Zemgalei raksturīgo kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību plašai sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā. Minētā mērķa sasniegšanai finansiāli tiks atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kas īstenoti Zemgales plānošanas reģionā un orientēti uz zemgaļu un sēļu materiālās un nemateriālās kultūras vērtību izzināšanu un daudzināšanu. Tiks atbalstīti jaunrades un pētniecības procesi kultūras jomā, kopienu iniciatīvas, veicinot sabiedrības līdzdalību kultūras pasākumos un projekta aktivitātēs. Projektu iesniedzēji aicināti veicināt profesionālās mākslas pieejamību no attīstības centriem attālākās vietās, tostarp ģimenēm ar bērniem, senioriem un citām iedzīvotāju mērķgrupām. Kā arī atbalstu varēs saņemt projekti, kas veicinās tradicionālo zināšanu un amata prasmju dokumentēšanu, izpēti, praktizēšanu, popularizēšanu un pārnesi.

Kultūras programmas projektu konkursā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona. Fiziska persona, piedaloties Kultūras programmas projektu konkursā, var saņemt atbalstu tikai zinātniski pētnieciska vai radoša darba veikšanai. 

Šogad projektiem piešķirtais finansējums ir 118415 eiro, un projektu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 31. marts. Atbalsts būs pieejams projektiem, kuri būs izstrādāti atbilstoši ZKP2021 Nolikumam, mērķim un prioritātēm un kurus  plānots īstenot no  2021. gada 5. maija līdz 2021. gada 15. decembrim (ieskaitot), bez pagarināšanas iespējām.

Projektu pieteicēji aicināti izvērtēt iespējas 2021. gadā realizēt publiskus pasākumus un iesniegt reāli īstenojamus projektus.

Projektu pieteikumu saskaņā ar ZPR noteiktiem konkursa termiņiem aicinām iesniegt:  

Elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  ar norādi “Latvijas Valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Zemgales Kultūras programma 2021”. Nosūtot pa pastu (ar nosacījumu, ka pasta zīmogs ir ne vēlāk kā 2021. gada 31. marts) uz adresi: Zemgales Plānošanas reģions, Zemgales Kultūras programma 2021, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001. Vai Zemgales plānošanas birojā Jelgavā, Katoļu ielā 2b, (ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 dēļ, projekta pieteikumu var atstāt ZPR pasta kastītē, 1.stāvā). Gadījumā, ja projekts tiek sūtīts pa pastu vai atstāts ZPR pasta kastītē,  jāatsūta arī tā elektroniskā versija pdf formātā uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Projektu iesniedzējiem 18. martā norisināsies informatīvs seminārs, kura laikā varēs noskaidrot atbildes uz interesējošiem jautājumiem, ja tādi izstrādes laikā būs radušies. Semināram reģistrēties iespējams šeit: https://ej.uz/ZKP2021.

Līdztekus tam interesentiem iespējams saņemt individuālas konsultācijas pie programmas ieviešanas koordinatores Sanitas Larionovas, rakstot uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot uz 29272500.

 

download 111133Lejuplādējami materiāli

 

 

 

 

2020. gads

Konkursam 2020. gadā pavisam iesniegts tika 92 projektu pieteikums, kuros kopējā pieprasītā summa pārsniedza 370 tūkstošus eiro. Ekspertu komisija, kurā darbojās Valsts Kultūrkapitāla fonda, ZPR, Zemgales Attīstības padomes un NVO sektora pārstāvji, 21. aprīļa sēdē nolēmuši atbalstīt 59 projektu īstenošanu par kopējo summu 114 000 EUR.

AR ATBALSTĪTO PROJEKTU SARAKSTU IESPĒJAMS IEPAZĪTIES ZPR MĀJASLAPĀ ŠEIT.

 

Zemgales Plānošanas reģions no 2020. gada 3. marta līdz 31. martam izsludina kultūras projektu konkursu ‘’Latvijas Valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Zemgales Kultūras programma 2020”!

Projektiem piešķirtais finansējums ir 114 000 eiro.

Programmas mērķis ir veicināt Zemgalei raksturīgo kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību plašai sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā.

Minētā mērķa sasniegšanai finansiāli tiks atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kas īstenoti Zemgales plānošanas reģionā un orientēti uz zemgaļu un sēļu materiālās un nemateriālās kultūras vērtību izzināšanu, daudzināšanu, vienota Zemgales tēla veidošanu, atbalstot jaunrades un pētniecības procesus kultūras jomā. Projektu iesniedzēji aicināti arī veicināt profesionālās mākslas pieejamību no attīstības centriem attālākās vietās, tostarp ģimenēm ar bērniem, senioriem un citām iedzīvotāju mērķgrupām. Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka Kultūras programmas atbalstu ne reti gūst projekti, kas vērsti uz tradicionālu, tikai Zemgalei raksturīgu svētku un festivālu organizēšanu, radošo darbnīcu un meistarklašu rīkošanu, restaurācijas darbu veikšanu, vai to tehnisko projektu izstrādi, senu amata prasmju apguvi un popularizēšanu.  

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 31. marts plkst. 16.00.

Kultūras programmas projektu konkursā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona. Fiziska persona, piedaloties Kultūras programmas projektu konkursā, var saņemt atbalstu tikai zinātniski pētnieciska vai radoša darba veikšanai. Programmas atbalstu var saņemt tikai tādi projekti, kurus plānots īstenot laika posmā no 2020. gada maija līdz 2020. gada 15. decembrim (ieskaitot) bez pagarināšanas iespējām.

Projektu pieteikumi jāiesniedz personīgi vienā no Zemgales Plānošanas reģiona birojiem:

1) Jelgavā: Katoļu ielā 2b, 2. stāvā, 211. kabinetā;

2) Jēkabpilī: Jaunajā ielā 31c, 13. Kabinetā,

vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs – ne vēlāk kā 2020. gada 27. marts).  Adrese - Zemgales Plānošanas reģions, Zemgales Kultūras programma 2020, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001.

Projektu pieteikumus iespējams iesniegt arī elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  ar norādi ‘’Latvijas Valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Zemgales Kultūras programma 2020’’.

Informatīvie semināri:

09.03.2020 plkst. 11.00, Bauskas novada dome, Uzvaras iela1, Bauska

12.03.2020 plkst. 11:00 Ābeļu tautas nams (2.stāvs), Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

18.03.2020 plkst.11:00, Dobeles novada Centrālās bibliotēkas konferenču zāle, Brīvības iela 23, Dobele ATCELTS

 

Interesentiem iespējams saņemt individuālas konsultācijas pie programmas ieviešanas koordinatores Sanitas Larionovas, zvanot uz 63025828, vai e-pastā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA

ZKP 2020 PREZENTĀCIJA

ATSKAIŠU FORMA JURIDISKĀM PERSONĀM (.xls)

ATSKAIŠU FORMA JURIDISKĀM PERSONĀM (.doc)

ATSKAIŠU FORMA FIZISKĀM PERSONĀM

 

 

2019. gads

Konkursam 2019. gadā pavisam iesniegts tika 91 projektu pieteikums, kuros kopējā pieprasītā summa pārsniedza 330 tūkstošus eiro. Ekspertu komisija, kurā darbojās Valsts Kultūrkapitāla fonda, ZPR un NVO sektora pārstāvji, 25. aprīļa sēdē nolēmuši atbalstīt 45 projektu īstenošanu par kopējo summu 76 000 EUR.

AR ATBALSTĪTO PROJEKTU SARAKSTU IESPĒJAMS IEPAZĪTIES ZPR MĀJAS LAPĀ, ŠEIT!

 

 

Zemgales plānošanas reģions līdz 2019. gada 29. marta pulksten 16 (sūtot pa pastu līdz 25. martam (pasta zīmogs)) pieņem pieteikumus Zemgales kultūras programmā 2019!

Kultūras programmas mērķis ir veicināt Zemgales novadam raksturīgo kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību plašai sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā.

Šī mērķa sasniegšanai finansiāli tiks atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kuri īstenoti Zemgalē un paredz:

 • Zemgales kultūrtelpas vienmērīgu un līdzsvarotu attīstību, atbalstot kopienu iniciatīvas un veicinot sabiedrības līdzdalību kultūras pasākumos un projekta aktivitātēs;
 • Zemgales un Sēlijas tradicionālās kultūras un kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu, pārmantošanu un popularizēšanu;
 • kultūras un radošo industriju attīstību reģionā, apvienojot tradicionālās prasmes, to laikmetīgās izpausmes un tehnoloģiju iespējas;
 •  veicināt profesionālās mākslas pieejamību reģionā, īpaši no centriem attālajās teritorijās.

Atbalsts būs pieejams tikai tādiem kultūras projektiem, kuri tiks sagatavoti atbilstoši ‘’Zemgales kultūras programmas 2019’’ nolikumam, mērķim un prioritātēm un kurus plānots īstenot laika posmā no 2019. gada 1. maija līdz 2019. gada 15.decembrim.

Jaunā konkursa projektu pieteikumi, kas noformēti atbilstīgi Nolikuma prasībām, vienā eksemplārā, personīgi, pa pastu, vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniedzami ZPR Jelgavas vai Jēkabpils birojā līdz 2019. gada 29. martam pulksten 16. Turklāt šogad jāielāgo arī tas, ka projekta pieteikums konkursam jānosūta arī elektroniski PDF formātā, kas ir identisks iesniegtajam pieteikumam papīra formātā.

Projekta pieteikums konkursam noteiktajos termiņos jānosūta arī elektroniski (vienā failā PDF formātā, kas identisks iesniegtajam pieteikumam papīra formātā) subjektā norādot projekta iesniedzēju un saīsinātu projekta nosaukumu, nosūtot to uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.Konsultācijas par projekta konkursu un projekta pieteikumu sagatavošanu iespējams saņemt, sazinoties ar Zemgales kultūras programmas koordinatori Sanitu Larionovu, tālrunis 63025828, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., klātienē ZPR birojā Jelgavā, Katoļu ielā 2b (iepriekš piesakoties).