Remigrācija

Anete 134x107
 
Zemgale
ANETE SPALVIŅA

Anetei ir pieredze dažādu projektu vadībā, izstrādē un realizācijā. Anetes darba pieredze ir saistīta ar dažādām mārketinga aktivitātēm un sadarbības partneru meklēšanu un atrašanu. Līdz šim viņa ir ieguvusi augstāko izglītību ekonomikā ar specializācijas virzienu - reģionālā attīstība un pārvalde. Anetes zināšanas par pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem lieti noderēs arī remigrantiem būtisku, praktisku jautājumu kārtošanā, kas saistīti ar atgriešanos uz pastāvīgu dzīvi Zemgalē. Anetei ir pieredze saskarsmē ar diasporas latviešiem un viņu aktuālajām problēmām un šķēršļiem, kas traucē atgriezties Latvijā. Viņai ir svarīgi, lai katrs remigrants, kurš vēlas atgriezties Latvijā, rastu atbildi uz sev neskaidru jautājumu.