Piektdiena, 21 Maijs 2021 12:45

Diskutē par biogāzes sektora attīstību Latvijā

Projektā “Baltic Biogas Circles” noris digitāli mācību “braucieni” uz Igauniju, Poliju un arī Latviju, kur tiek gūti jauni kontakti un zināšanas tālākai profesionālajai darbībai. Vienā no pieturvietām - Latvijā - dalībniekiem bija iespēja virtuāli satikt un uzklausīt valsts ekspertus biogāzes jomā.

Si Svenska Institutet logo

imgpsh fullsize anim 1

Sanāksmi atklāja  inženierkonsultatīvās firmas “Ekodoma” pārstāve Anda Jēkabsone, iepazīstinot ārvalstu klausītājus ar biogāzes sektoru Latvijā, kā arī biogāzes pielietojumu veidiem, lai padarītu videi draudzīgāku gan transporta nozari, gan elektroenerģijas ražošanu. Blakus atjaunojamām tehnoloģijām transporta nozarē kā biodegvielai un elektromobilitātei atrodas arī biogāze, kas pielietojama dažādās jomās. Piemēram, sabiedriskā transporta nozarē tā lielākoties tiek izmantota Jēkabpils autobusu parkā, kur pēdējo gadu laikā iegādāti jau deviņi ar saspiesto dabasgāzi darbināmi autobusi. Jāatzīmē, ka Jēkabpils autobusu parks ir pirmais autobusu parks Latvijā, kas pasažieru transportam izmanto saspiestās dabasgāzes transportlīdzekļus, un ar tiem apmierināti gan parka darbinieki, gan pasažieri. Par to varēja pārliecināties mācību dalībnieki, noskatoties Satiksmes ministrijas sagatavoto video par Jēkabpils autobusa parka videi draudzīgajiem autobusiem.

Bauskas industriālo un loģistikas parku, kas nākotnē varētu kļūt arī par potenciālu biometāna ražošanas vietu, iepazīstināja novada attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone. Parka kopējā platība ir 85 ha, no kuriem 70 ha paredzēti rūpnieciskai attīstībai un 15 ha komerciālai attīstībai. Parkā ir jaunbūvēti ceļi, elektrība, ūdensapgāde un kanalizācijas infrastruktūra. Elektroenerģiju pārraida no 110 kV līnijas ar iespēju palielināt jaudu līdz 30 MW. Gāzes piegādes pieslēgumu var pievienot pēc pieprasījuma, izmantojot vietējās pašvaldības atbalstu.

Savukārt par Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmu 2021.-2027. gadam, kurā ietverti arī zaļas mobilitātes un infrastruktūras mērķi, kā arī uzdevumi klimata pārmaiņu seku mazināšanai, stāstīja ZPR projektu vadītājs Raitis Madžulis. Plānā tiek akcentēts, ka jāveicina videi draudzīga transporta, alternatīvu degvielu izmantošana, kā arī sadarbība ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētniekiem videi draudzīgu jomu izmeklēšanu attīstībai. Tāpat jārisina jautājumi, kas saistīti ar energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu, kā arī aprites ekonomikas veicināšanu.

Projekts: “Baltijas Biogāzes Apļi: Baltijas reģiona biogāzes kā alternatīvas transporta degvielas veicināšana aprites ekonomikā” tiek īstenots Swedish Institute Baltic Sea Cooperation programmas ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 53 000 eiro.