Uzņēmējdarbība

Zemgales Plānošanas reģions atrodas Latvijas dienvidos un aptver 10742 km2 lielu teritoriju. Reģionā ietilpst divdesmit novadi un divas pilsētas - Jelgava un Jēkabpils. Neskatoties uz dažādām negatīvām tendencēm, uzņēmējdarbības vide Zemgalē turpina attīstīties. Viena no Zemgales bagātībām ir izdevīgs ģeogrāfiskais izvietojums, kas ļauj šajā reģionā attīstīt dažādu profilu uzņēmējdarbību. Salīdzinājumā ar citiem reģioniem, Zemgalei ir priekšrocības lauksaimniecībā (auglīgākās zemes Latvijā), labi attīstīta infrastruktūra, elastīgs darba tirgus, labvēlīga demogrāfiskā situācija, zemākas darbaspēka izmaksas, kā arī lokāli strādājošas izglītības iestādes un zinātniskās iestādes, kas sagatavo kvalificētu darbaspēku. Reģionam raksturīgas divas industriālo centru grupas, no kurām pirmo veido Jelgavas, Dobeles un Bauskas apkārtne, bet otro - Jēkabpils un Aizkraukle. Reģiona specializācija lauksaimniecībā koncentrējas ap Jelgavu, Dobeli un Bausku, savukārt mežsaimniecībā – ap Jēkabpili un Aizkraukli.

Izveidojot Zemgales Uzņēmējdarbības centru, izdevies attīstīt reģionālu pārnozaru uzņēmēju atbalsta tīklu, kas darbojas kā zināšanu un resursu birža, nodrošinot koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai reģionā. Šī centra galvenās aktivitātes ir:

  • Pamatinformācijas un konsultāciju nodrošināšana topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par atbalsta programmām un pakalpojumu pieejamību reģionā;
  • Semināru organizēšana topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un dažādošanai;
  • Koordinēt Zemgales Plānošanas reģiona pašvaldību un uzņēmēju dalību izstādēs un gadatirgos;
  • Tīklošanās pasākumu un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana Zemgales Uzņēmējiem un pašvaldībām.
  • Organizēt tikšanos ar uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām;
  • Uzturēt un aktualizēt mājas lapu http://www.zuc.zemgale.lv