Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir Zemgales plānošanas reģions (ZPR), vienotās reģistrācijas Nr. 90002182529, juridiskā adrese Katoļu ielā 2b, Jelgavā, LV3001. ZPR kontaktinformācija par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: Dace Vilmane, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties ZPR juridiskajā adresē, var iesnieg informācijas pieprasījumus par presonas datu apstrādi. Pieprasījumi par informācijas izsniegšanu, saistībā ar personas datu apstrādi, iesniedzami rakstiskā formā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

ZPR apstrādā fizisku personu datus, balstoties uz šādiem tisiskajiem pamatiem, piemērojot tos atbilstoši konkrētajai situācijai

  • datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  • apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Gadījumos, kad datu apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, personas attēlu izmantošana ZPR publicitātes aktivitātēm), ZPR datu apstrādes politika paredz piekrišanas rakstiska apliecinājuma saņemšanu no datu subjekta. Piekrišana ir brīvprātīga un neietekmē pakalpojumu saņemšanu, kā arī neparedz nekādus ierobežojumus citās aktivitātēs. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, respektīvi iesniedzot rakstisku lūgumu ZPR administrācijā vai e-pastā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Personas datu uzglabāšanas ilgums

Fizisko personu dati netiek uzglabāti ilgāk kā nepieciešams mērķa sasniegšanai, bet ievērojot likumā noteiktās prasības. ZPR datu uzglabāšanas ilgums balstās uz tālāk norādītiem kritērijiem:

  1. Vismaz tik ilgs laika posms, kamēr informāciju izmanto, lai iedzīvotājam nodrošinātu pakalpojumu;
  2. Saskaņā ar tiesību aktiem, līgumu vai atbilstoši ZPR tiesiskajām saistībām;
  3. Tikai tādā laika posmā, kāds ir nepieciešams datu apkopošanas mērķa realizācijai, vai ilgāk, ja tas tiek prasīts saskaņā ar līgumu, piemērojamiem tiesību aktiem.

Par tiesībām piekļūt saviem datiem un datu pārnesamību

Jebkurai fiziskai personai, ja ZPR ietvaros viņas personas dati ir apstrādāti, ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņu datu apstrādi. Datu subjektiem (fiziskajām personām) ir tiesības pieprasīt ZPR veitkt datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz konkrēto datu subjektu, kā arī izmantot tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības istenojamas, ciktāl datu bāze neizriet no ZPR pienākumiem, kas tam ir uzlikta ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. Pieprasījumu par iepriekš minēto tiesību izmantošanu iespējams iesniegt šādā kārtībā:

Par automātizētu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu

ZPR savas datu apstrādes ietvaros neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu, kā arī neveic automatizētu iedzīvotāju profilēšanu.

Tiesības vērsties jautājumu vai sūdzību gadījumos

Ja vēlaties piekļūt, dzēst (atsevišķos gadījumos) vai labot jūsu personisko informāciju, lūdzam sazināties: ar datu pārzini, kurš ir atbildīgs par šo datu apstrādi, e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Sūdzību un konfliktu gadījumā rakstiet ZPR datu aizsardzības speciālistei (e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).  Ja jūs iesniegsiet ar privātumu saistītu sūdzību, mēs reģistrēsim jūsu vārdu un/vai sabiedrības nosaukumu, ar sūdzību saistītās personas vārdu, e-pastu un valsts atrašanās vietu, un informāciju, kas ir bijusi sūdzības pamatā. Mēs izmantosim informāciju, kuru sniegsiet, lai izskatītu sūdzību un nosūtītu jums atbildi, tiklīdz sūdzība būs izskatīta.

Par personas datu apstrādi uzraugošā iestāde ir Datu valsts inspekcija, kurai var iesniegt sūdzību par iespējams nelikumīgi veiktu personas datu apstrādi (iesnieguma forma) uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.